เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ไฟโซล่าเซลล์ มีแต่ข้อดีและเป็นที่นิยมมาก

ไฟโซล่าเซลล์ มีแต่ข้อดีและเป็นที่นิยมมาก

สารบัญ

ไฟโซล่าเซลล์ ก็คือไฟส่องสว่างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่าง ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ และตัวโคมไฟ โดยแผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นพลังงานไฟฟ้าจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และเมื่อถึงเวลากลางคืน แบตเตอรี่ก็จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวโคมไฟ เพื่อให้ได้แสงสว่างไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีแดด

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
 • ประหยัดพลังงาน ช่วย
 • ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
 • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ทนทานต่อสภาพอากาศ

ไฟโซล่าเซลล์มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น

 • ไฟส่องสว่างทางเดิน
 • ไฟส่องสว่างสวน
 • ไฟส่องสว่างป้ายโฆษณา
 • ไฟส่องสว่างถนน
 • ไฟส่องสว่างทางข้ามถนน

ไฟโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เช่น

 • บ้านเรือน
 • สวนสาธารณะ
 • อาคารสำนักงาน
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • สถานที่ก่อสร้าง
ไฟโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานที่ต้องการแสงสว่างในเวลากลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือมีไฟฟ้าไม่เสถียร
ไฟโซล่าเซลล์

หลักการทำงานของไฟโซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์ทำงานโดยใช้หลักการโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic) ซึ่งเป็นกระบวนการที่แสงอาทิตย์กระตุ้นให้อิเล็กตรอนในวัสดุกึ่งตัวนำเคลื่อนที่ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น แผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นพลังงานไฟฟ้าจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และเมื่อถึงเวลากลางคืน แบตเตอรี่ก็จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวโคมไฟ เพื่อให้โคมไฟสว่างขึ้น

การเลือกซื้อไฟโซล่าเซลล์

ในการเลือกซื้อไฟโซล่าเซลล์ ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
 • ความจุของแบตเตอรี่ ควรเลือกให้เพียงพอกับเวลาการใช้งานที่ต้องการ
 • ชนิดของหลอดไฟ ควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน
 • ระดับความสว่าง ควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
 • คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ระยะเวลารับประกัน เป็นต้น
 • การดูแลรักษาไฟโซล่าเซลล์

การดูแลรักษาไฟโซล่าเซลล์

เพื่อให้ไฟโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรดูแลรักษาดังนี้

 • ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำ เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
 • ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่เป็นประจำ และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเมื่อจำเป็น
 • ตรวจสอบระดับความสว่างของไฟ และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
 • ไฟโซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

บทความล่าสุด