เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

วิธีการคำนวณโซล่าเซลล์ก่อนตัดสินใจติดตั้ง

วิธีการคำนวณโซล่าเซลล์ก่อนตัดสินใจติดตั้ง

สารบัญ

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้น นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย แต่ก่อนตัดสินใจติดตั้ง สิ่งสำคัญคือการคำนวณโซล่าเซลล์หาขนาดระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดังนั้น มาดูขั้นตอนการคำนวณก่อนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กัน

1. หาค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน

 • จดตัวเลขการใช้ไฟฟ้าจากใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง 2-3 เดือน โดยเฉพาะช่วงกลางวัน (ประมาณ 8.00 น. ถึง 17.00 น.)
 • หาระยะเวลาการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันทั้งหมด (หน่วย)
 • หารด้วยจำนวนวันที่จด เพื่อหาค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อวัน

ตัวอย่าง
สมมุติว่า ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าเดือนล่าสุด แสดงการใช้ไฟฟ้าดังนี้

 • วันที่ 1: 20 หน่วย
 • วันที่ 2: 25 หน่วย
 • วันที่ 3: 20 หน่วย

การใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันทั้งหมด = 20 + 25 + 20 = 65 หน่วย
ค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน = 65 หน่วย / 3 วัน = 21.67 หน่วย/วัน

2. คำนวณขนาดระบบโซล่าเซลล์

ใช้สูตร >> ขนาดระบบโซล่าเซลล์ (kWp) = ค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน (หน่วย/วัน) / (จำนวนชั่วโมงแสงอาทิตย์เฉลี่ย/วัน x ประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์)

 • จำนวนชั่วโมงแสงอาทิตย์เฉลี่ย/วัน = ค่านี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่โดยทั่วไปในประเทศไทย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 ชั่วโมง/วัน
 • ประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์ = ค่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 20%

ตัวอย่าง

 • ค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน: 21.67 หน่วย/วัน
 • จำนวนชั่วโมงแสงอาทิตย์เฉลี่ย/วัน: 5 ชั่วโมง/วัน
 • ประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์: 20%

ขนาดระบบโซล่าเซลล์ = 21.67 / (5 x 0.2) = 2.17 kWp

3. คำนวณจำนวนแผงโซล่าเซลล์

ใช้สูตร >> จำนวนแผงโซล่าเซลล์ = ขนาดระบบโซล่าเซลล์ (kWp) / กำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ (Wp/แผง)

 • กำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ = แผงโซล่าเซลล์ทั่วไปมีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 300-400 Wp/แผง

ตัวอย่าง

 • ขนาดระบบโซล่าเซลล์: 2.17 kWp
 • กำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์: 350 Wp/แผง
 • จำนวนแผงโซล่าเซลล์ = 2.17 / 0.35 = 6.17 แผง
 • ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม จำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องติดตั้ง = 7 แผง

4. คำนวณพื้นที่ติดตั้ง

แผงโซล่าเซลล์ 1 แผง มีขนาดประมาณ 1.3 x 2.3 ตารางเมตร
พื้นที่ติดตั้ง = จำนวนแผงโซล่าเซลล์ x ขนาดแผงโซล่าเซลล์ (ตรม./แผง)

ตัวอย่าง

 • จำนวนแผงโซล่าเซลล์ 7 แผง
 • ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 1.3 x 2.3 ตารางเมตร/แผง
 • พื้นที่ติดตั้ง = 7 x 1.3 x 2.3 = 20.6 ตารางเมตร

สรุปผลการคำนวณโซล่าเซลล์

การคำนวณขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา สามารถทำได้โดยการประเมินพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถกำหนดขนาดของระบบที่จำเป็นได้อย่างถูกต้อง หากเรามีข้อมูลการใช้พลังงานรายเดือนหรือรายปีจากบิลค่าไฟฟ้า ก็จะสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณขนาดของระบบโซล่าเซลล์ได้

ในท้ายที่สุด การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องการการวางแผนและการคำนวณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด การเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าระบบที่ติดตั้งมีความปลอดภัยและทำงานได้ดี

บทความล่าสุด