เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ใช้งบประมาณเท่าไหร่

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ใช้งบประมาณเท่าไหร่

สารบัญ

การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ใช้งบประมาณประมาณ 190,000 – 300,000 บาท โดยทั่วไปแล้ว แผงโซล่าเซลล์ 5000w จะใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 375w จำนวน 13 แผง อินเวอร์เตอร์ขนาด 5kW บวกเพิ่มค่าแรงติดตั้งและค่าขออนุญาตติดตั้ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาท

หากต้องการใช้แผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์คุณภาพสูง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 250,000 – 300,000 บาท สำหรับพื้นที่ติดตั้ง หากหลังคามีพื้นที่เพียงพอ การติดตั้งอาจไม่ยากและค่าใช้จ่ายอาจลดลง แต่หากหลังคามีพื้นที่จำกัด อาจต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในลักษณะแนวตั้ง ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ใช้พื้นที่เท่าไหร่

การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w โดยทั่วไปจะใช้พื้นที่ประมาณ 20 – 30 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับความสูงของหลังคาและลักษณะของแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้

โดยเฉลี่ยแล้ว แผงโซล่าเซลล์ขนาด 375w จะมีขนาดประมาณ 1.8 x 1.2 เมตร พื้นที่การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5000w จึงต้องใช้พื้นที่ประมาณ 20 – 25 ตารางเมตร

หากหลังคามีความสูงจำกัด อาจต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในลักษณะแนวตั้ง ซึ่งอาจทำให้พื้นที่การติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 25 – 30 ตารางเมตร

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง

การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w สามารถรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานในแต่ละประเภทและสภาพแวดล้อมของการใช้งาน เช่น พื้นที่ อากาศ อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ

โดยเฉลี่ยแล้ว แผงโซล่าเซลล์ 5000w สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 250 – 300 หน่วยต่อวัน หรือประมาณ 8,750 – 10,500 หน่วยต่อปี

หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟไม่มาก เช่น ไฟส่องสว่าง ทีวี คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า สามารถใช้โซล่าเซลล์ 5000w ได้อย่างเพียงพอ

แต่หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูง เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องอบผ้า ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและหลีกเลี่ยงการใช้งานพร้อมกันเป็นเวลานาน

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w

1. สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบ
ขั้นตอนแรก คือการสำรวจพื้นที่และออกแบบระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทิศทางของหลังคา สภาพของหลังคา ปริมาณการใช้ไฟฟ้า งบประมาณ เป็นต้น

2. ยื่นเอกสารขออนุญาตติดตั้ง
หากจะติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน ต้องยื่นเอกสารขออนุญาตติดตั้งต่อสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เอกสารที่ต้องยื่น ได้แก่ แบบฟอร์มขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3. ติดตั้งโครงสร้างและแผงโซล่าเซลล์
โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ต้องแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ได้ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้อยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้รับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่

4. ติดตั้งสายไฟและอุปกรณ์ควบคุม
ติดตั้งสายไฟเพื่อเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้

5.ทดสอบระบบการทำงาน
ทดสอบระบบการทำงานให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. แจ้งการไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์
เมื่อระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว แจ้งการไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์เป็นมิเตอร์แบบพิเศษสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ระยะเวลาการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ประมาณ 3-4 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ติดตั้งและปัจจัยอื่นๆ

บทความล่าสุด