เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

โซล่าเซลล์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

โซล่าเซลล์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

สารบัญ

ระบบโซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีประโยชน์ในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระบบนี้ มีส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ระบบดังกล่าวทำงานได้เป็นอย่างดีตามมาด้วยประสิทธิภาพสูง ส่วนประกอบหลักๆ คือ แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)
ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนหลายเซลล์ต่อกัน เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์จะทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานแสงจะทำให้เกิดการแตกตัวในสารกึ่งตัวนำ ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม และเคลื่อนที่ไปรวมกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น แผงโซล่าเซลล์มีให้เลือกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับชนิดของสารกึ่งตัวนำที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้กัน ได้แก่
  • แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Solar Panel) ผลิตจากซิลิคอนที่บริสุทธิ์ เซลล์แสงอาทิตย์มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาแพงกว่าแผงโซล่าเซลล์ประเภทอื่นๆ
  • แผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Solar Panel) ผลิตจากซิลิคอนที่ผสมกัน เซลล์แสงอาทิตย์มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ แต่มีราคาถูกกว่า
  • แผงโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง (Thin-Film Solar Panel) ผลิตจากสารกึ่งตัวนำที่บาง เซลล์แสงอาทิตย์มีรูปร่างเป็นแผ่นบาง แผงโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบางมีประสิทธิภาพต่ำที่สุด แต่มีราคาถูกที่สุด

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้ อินเวอร์เตอร์มีให้เลือกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าที่ต้องการ อินเวอร์เตอร์ที่นิยมใช้กัน ได้แก่
  • อินเวอร์เตอร์แบบออนกริด (On-Grid Inverter) เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรง สามารถใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ในเวลากลางวัน และสามารถใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในเวลากลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์
  • อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริด (Off-Grid Inverter) ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า สามารถใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้ตลอดเวลา
  • อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด (Hybrid Inverter) เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ สามารถใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ในเวลากลางวัน และสามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์
นอกจากส่วนประกอบหลักทั้งสองนี้แล้ว ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานโซล่าเซลล์ ได้แก่

เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge Controller)

เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge Controller)
ทำหน้าที่ควบคุมการประจุแบตเตอรี่จากแผงโซล่าเซลล์

แบตเตอรี่ (Battery)

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์
ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์

อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์ (Mounting System)

อุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์
ทำหน้าที่ยึดแผงโซล่าเซลล์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ปัจจัยต่างๆ ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ควรคำนึงถึง

  • ทิศทางของแผงโซล่าเซลล์ ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้หันหน้าไปทางทิศใต้ เพื่อรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด
  • มุมเอียงของแผงโซล่าเซลล์ ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้เอียงประมาณ 30-40 องศา เพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด
  • ปริมาณแสงแดด ควรเลือกพื้นที่ที่มีปริมาณแสงแดดเพียงพอ เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ

โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การติดตั้งโซล่าเซลล์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

บทความล่าสุด