เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

โซล่าเซลล์ มีกี่ระบบ ใช้งานแตกต่างกันอย่างไร?

โซล่าเซลล์ มีกี่ระบบ

สารบัญ

ในโลกของเทคโนโลยีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โซล่าเซลล์กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่คุณก็สามารถใช้ในบ้านหรือธุรกิจของคุณ. แต่ก่อนที่คุณจะลงมือทำนี้ คุณควรรู้จักระบบโซล่าเซลล์ที่มีอยู่ 3 ระบบหลัก ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งกันได้ดังนี้

ระบบออนกริด (On-Grid)

ระบบออนกริดเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรง ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์จะถูกส่งเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และสามารถจำหน่ายไฟฟ้ากลับคืนให้กับการไฟฟ้าได้ ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าใช้ ระบบออนกริดเหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารพาณิชย์ทั่วไป ที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า หรือต้องการผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานสำรอง

ระบบออฟกริด (Off-Grid)

ระบบออฟกริดเป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์และเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่แสงแดดไม่เพียงพอ ระบบออฟกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอิสระ

ระบบไฮบริด (Hybrid)

ระบบไฮบริดเป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบออนกริดและระบบออฟกริดเข้าด้วยกัน ระบบไฮบริดเหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารพาณิชย์ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลัก แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าใช้

ความแตกต่างระหว่างระบบโซล่าเซลล์ทั้ง 3 ระบบ มีดังน้ี

ระบบ การเชื่อมต่อ ลักษณะการใช้งาน
ออนกริด เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และจำหน่ายไฟฟ้ากลับคืนให้กับการไฟฟ้าได้
ออฟกริด ไม่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และเก็บไว้ในแบตเตอรี่
ไฮบริด เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าใช้

การเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้า งบประมาณ พื้นที่ติดตั้ง และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

บทความล่าสุด