เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ราคาโซล่าเซลล์ มีราคาเท่าไหร่ คุ้มไหมที่จะลงทุน?

ราคาโซล่าเซลล์ มีราคาเท่าไหร่ คุ้มไหมที่จะลงทุน?

สารบัญ

ราคาโซล่าเซลล์มีราคาแพงกว่าไฟฟ้าจากระบบสายส่งในระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะคุ้มค่ากว่า ราคาของโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ คุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ ระยะทางที่ต้องขนส่งแผงโซล่าเซลล์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ราคาโซล่าเซลล์

โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยขนาด 5 kW จะมีราคาประมาณ 110,000-130,000 บาท ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 2,500-3,000 บาทต่อเดือน

ดังนั้น โซล่าเซลล์จึงมีราคาแพงกว่าไฟฟ้าจากระบบสายส่งในระยะสั้น ตัวอย่างเช่น หากค่าไฟอยู่ที่ 3 บาทต่อหน่วย การติดตั้งโซล่าเซลล์จะคืนทุนประมาณ 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว โซล่าเซลล์จะคุ้มค่ากว่าไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เนื่องจากราคาของแผงโซล่าเซลล์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โซล่าเซลล์ยังช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยในการติดตั้งโซล่าเซลล์

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์ ได้แก่

  • ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการ
  • คุณภาพของแผงโซล่าเซลล์
  • ระยะทางที่ต้องขนส่งแผงโซล่าเซลล์
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • ทิศทางและระดับความสูงของหลังคา
  • สภาพอากาศในพื้นที่
หากต้องการลดต้นทุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถทำได้โดยเลือกขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้า เลือกแผงโซล่าเซลล์คุณภาพดี แต่ราคาไม่แพง เลือกผู้ติดตั้งที่มีประสบการณ์ และขอใบเสนอราคาจากหลายบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์จากภาครัฐ เช่น โครงการ Net Metering และโครงการ Solar Rooftop Subsidy ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าติดตั้งได้มากขึ้น

บทความล่าสุด