เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

เทคนิคประมาณการขนาดติดโซล่าเซลล์ ที่เหมาะสมของบ้านหรือธุรกิจของคุณ

เทคนิคประมาณการขนาดติดโซล่าเซลล์

สารบัญ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน เทคนิคประมาณการขนาดติดโซล่าเซลล์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านหรือธุรกิจของคุณ การรู้วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์ของคุณ เทคนิคประมาณการขนาดติดโซล่าเซลล์ได้เองแบบง่าย ๆ มีดังนี้

เทคนิคประมาณการขนาดติดโซล่าเซลล์

1. คำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนแรกคือการคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าของบ้านหรืออาคารที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยดูจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 1 ปี หรือประมาณการจากการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยสามารถหาได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า

2. คำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์

เมื่อทราบความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้ว ก็สามารถคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ได้โดยเฉลี่ยแล้ว แผงโซล่าเซลล์ 1 กิโลวัตต์ (kW) สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 4 หน่วยต่อวัน หรือ 1460 หน่วยต่อปี

3. ประมาณการขนาดติดตั้ง

เมื่อทราบกำลังการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์แล้ว ก็สามารถประมาณการขนาดติดตั้งได้โดยเฉลี่ยแล้ว แผงโซล่าเซลล์ 1 กิโลวัตต์ (kW) จะใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 7 ตารางเมตร

4. พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ

นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในการประมาณการขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ เช่น

  • ทิศทางและระดับความสูงของหลังคา
  • สภาพอากาศ
  • ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
เทคนิคประมาณการขนาดติดโซล่าเซลล์

ตัวอย่างการคำนวณขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์

สมมติว่าบ้านหลังหนึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 1000 หน่วยต่อเดือน หรือ 12000 หน่วยต่อปี ก็สามารถประมาณการขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ดังนี้

กำลังการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ = 12000 หน่วย / 4 หน่วย/kW = 300 kW
ขนาดติดตั้ง = 300 kW / 4 kW/ตร.ม. = 75 ตร.ม.

ดังนั้น บ้านหลังนี้ควรติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดประมาณ 300 kW โดยใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 75 ตร.ม.

อย่างไรก็ตาม การคำนวณขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์โดยประมาณข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อความแม่นยำควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งโซล่าเซลล์

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือคำนวณขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี เช่น เครื่องมือคำนวณของ SolarHub และ PVWatts

บทความล่าสุด