เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน
การใช้งานโซล่าเซลล์ ของแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้าง

การใช้งานโซล่าเซลล์ ของแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้าง

สารบัญ

โซล่าเซลล์หรือโซลาร์เซลล์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากในทุกมุมโลก เนื่องจากความสามารถในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีหลายประเทศที่ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เราจะพาท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ของต่างประเทศกัน

การใช้งานโซล่าเซลล์ในแต่ละประเทศ

1. สหรัฐอเมริกา (USA)
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ มีการพัฒนาโรงงานผลิตโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ และมีโครงการในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์และลดต้นทุนในการผลิตโซล่าเซลล์อีกด้วย

2. จีน (China)
จีนเป็นผู้นำในการผลิตโซล่าเซลล์ในระดับโลก โดยมีบริษัทผลิตโซล่าเซลล์ชั้นนำอย่าง JinkoSolar, Trina Solar, และ LONGi Solar ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังหลายประเทศทั่วโลก จีนยังมีโครงการใหญ่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนพื้นที่กว้างในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่มีการปล่อยกําลังมากเช่น ถ่านหิน

3. ออสเตรเลีย (Australia)
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีแดนเจาะในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาของบ้านและอาคารพาณิชย์มากมาย รัฐบาลออสเตรเลียยังสนับสนุนด้วยการให้เครดิตภาษีแก่ผู้ใช้งานโซล่าเซลล์และโปรโมทโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน

ารใช้งานโซล่าเซลล์แต่ละประเทศ

4. เยอรมนี (Germany)
เยอรมนีเป็นต้นแบตแรกในโลกที่นำเทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาใช้ในการผลิตพลังงาน มีโครงการที่สนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งบประมาณมาก เพื่อลดการปล่อยกําลังของกําลังพลังงานจากแหล่งพลังงานฟอสซิล

5. อินเดีย (India)
อินเดียเป็นประเทศที่มีโครงการในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนอาคารและพื้นที่ใหญ่ มีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และลดความขึ้นอยู่กับพลังงานจากหมิด

6. ญี่ปุ่น (Japan)
ญี่ปุ่นมีการสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการลดความขึ้นอยู่กับพลังงานนิวเคลียร์หลายๆ แห่ง มีโครงการในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนพื้นที่ที่ว่างอย่างมากและใช้ในการผลิตพลังงานในทางการค้าและอุตสาหกรรม

การใช้งานโซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนเริ่มมีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่มีการปล่อยสารพิษมากให้แก่โลก เรื่องนี้กล่าวถึงประเทศบางแห่งที่กล่าวถึงข้างต้น แต่โซล่าเซลล์ยังมีผลทางเศรษฐกิจโดยเพิ่มพลังงานจากที่มีการติดตั้งและผลิตโซล่าเซลล์เอง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วย เพราะเรื่องข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างจำกัดและทางเศรษฐกิจด้วย ในอนาคตเราอาจจะเห็นการใช้โซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศเพื่อลดการใช้พลังงานที่มีการปล่อยก๊าซที่ไม่ดีออกมามากและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลกด้วย