เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

อุปกรณ์โซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานนานเท่าไหร่?

อุปกรณ์โซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานนานเท่าไหร่

สารบัญ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ หมายถึง ความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 15-20% หมายความว่า แผงโซล่าเซลล์ 1 ตารางเมตร จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 150-200 วัตต์

อายุการใช้งานอุปกรณ์โซล่าเซลล์

อายุการใช้งานของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ หมายถึง ระยะเวลาที่อุปกรณ์โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 25-30 ปี ซึ่งประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์จะลดลงประมาณ 20% ในช่วง 10-12 ปีแรก และหลังจากใช้งานไปจนถึงปีที่ 25 ประสิทธิภาพจะลดลงอีกประมาณ 10-20%

อายุการใช้งานอุปกรณ์โซล่าเซลล์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ได้แก่

  • คุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิต อุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง จะมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
  • สภาพแวดล้อมในการใช้งาน อุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศรุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง ฝนตก หิมะตก จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า
  • การดูแลรักษา อุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า

หากเราดูแลรักษาอุปกรณ์โซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำ ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ให้ยาวนานขึ้นได้

บทความล่าสุด