เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้พื้นที่หลังคาเท่าไหร่ และต้องหันไปทางทิศใด

ติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้พื้นที่หลังคาเท่าไหร่ และต้องหันไปทางทิศใด

สารบัญ

การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้พื้นที่หลังคาเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของโซล่าเซลล์และพลังงานที่ต้องการผลิต โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านอาจต้องใช้พื้นที่ประมาณ 10-20 ตารางเมตรต่อกิโลวัตต์ (kW) ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ทิศทางของหลังคา มุมการติดตั้ง และพื้นที่ที่พร้อมให้ใช้งาน

พื้นที่ของการติดตั้งโซล่าเซลล์

พื้นที่หลังคาที่ใช้สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับขนาดของแผงโซล่าเซลล์และจำนวนแผงที่ต้องการติดตั้ง โดยขนาดของแผงโซล่าเซลล์ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 x 1 เมตร หรือ 1.98 x 1.1 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางเมตร หรือ 1.98 ตารางเมตร ตามลำดับ
ดังนั้น หากต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวน 10 แผง แผงละ 1.5 ตารางเมตร จะใช้พื้นที่หลังคาประมาณ 15 ตารางเมตร และหากต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวน 10 แผง แผงละ 1.98 ตารางเมตร จะใช้พื้นที่หลังคาประมาณ 19.8 ตารางเมตร

ทิศของการติดตั้งโซล่าเซลล์

นอกจากขนาดของแผงโซล่าเซลล์และจำนวนแผงที่ต้องการติดตั้งแล้ว ทิศทางของหลังคาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเช่นกัน โดยแผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทางทิศใต้ เพื่อให้รับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน โดยควรเอียงทำมุมประมาณ 15-30 องศา เพื่อให้แสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
องศาและทิศการติดตั้งโซล่าเซลล์
หากหลังคาหันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก ก็สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้เช่นกัน แต่ประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์จะลดลง เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์จะรับแสงอาทิตย์ได้เพียงครึ่งวันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนการติดตั้งโซล่าเซลล์ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อให้สามารถออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการใช้งานของแต่ละบ้านได้

บทความล่าสุด