เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ระบบออนกริดของโซล่าเซลล์ (On-Grid System) คืออะไร?

ระบบออนกริดของโซล่าเซลล์ (On-Grid System) คืออะไร

สารบัญ

ระบบออนกริด (On-Grid System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกส่งเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรง และสามารถนำมาใช้งานภายในบ้านเรือนหรืออาคารได้ทันที ในกรณีที่มีการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ไฟฟ้า ก็จะส่งไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้า และจะได้รับเงินชดเชยจากการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินนั้น

ส่วนประกอบของระบบออนกริด

ระบบออนกริดประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้

  • แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  • อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
  • อุปกรณ์ป้องกัน (Protective Device) ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบจากความเสียหาย
ระบบออนกริดของโซล่าเซลล์
ขอบคุณรูปภาพจาก nt-energysolutions.com

ประโยชน์ของระบบออนกริด

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
  • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ข้อจำกัดของระบบออนกริด

  • ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
  • จำเป็นต้องมีพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่เพียงพอ

ระบบออนกริดเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็นหลัก

บทความล่าสุด