เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ระบบออฟกริดของโซล่าเซลล์ (Off-Grid System) คืออะไร?

ระบบออฟกริดของโซล่าเซลล์ (Off-Grid System) คืออะไร?

สารบัญ

ระบบออฟกริด (Off-Grid System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่แยกจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานภายในบ้านเรือนหรืออาคาร โดยระบบนี้จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น ในตอนกลางคืนหรือในวันที่มีเมฆมาก

ส่วนประกอบของระบบออฟกริด

ระบบออฟกริดประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้

  • แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  • แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เก็บรักษาพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  • อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
  • อุปกรณ์ป้องกัน (Protective Device) ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบจากความเสียหาย
ระบบออฟกริดของโซล่าเซลล์
ขอบคุณรูปภาพจาก nt-energysolutions.com

ประโยชน์ของระบบออฟกริด

  • สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในเวลากลางคืนหรือในวันที่ไม่มีแสงอาทิตย์
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
  • ช่วยลดการพึ่งพาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ข้อจำกัดของระบบออฟกริด

  • ต้นทุนการติดตั้งค่อนข้างสูง
  • จำเป็นต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ

ระบบออฟกริดเหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เช่น บ้านเรือนหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง การใช้โซล่าเซลล์จากระบบนี้จะตอบโจทย์มากกว่า

บทความล่าสุด