เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

ระบบไฮบริดของโซล่าเซลล์ (Hybrid System) คืออะไร?

ระบบไฮบริดของโซล่าเซลล์ (Hybrid System) คืออะไร?

สารบัญ

ระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่ผสมผสานระหว่างระบบออนกริดและระบบออฟกริดเข้าด้วยกัน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกส่งเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรง และบางส่วนจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ โดยระบบนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก

ส่วนประกอบของระบบไฮบริด

ระบบไฮบริดประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้

  • แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  • อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
  • แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เก็บรักษาพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  • อุปกรณ์ป้องกัน (Protective Device) ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบจากความเสียหาย
ระบบไฮบริดของโซล่าเซลล์
ขอบคุณรูปภาพจาก solarhub.co.th

ประโยชน์ของระบบไฮบริด

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก
  • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
  • เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

ข้อจำกัดของระบบไฮบริด

  • ต้นทุนการติดตั้งค่อนข้างสูง
  • จำเป็นต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ
ระบบไฮบริดเหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา แต่มีช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงกลางวัน เช่น บ้านเรือนหรืออาคารที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น

การเลือกรูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้า งบประมาณ และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ เป็นต้น

บทความล่าสุด