เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัย ควรใช้ขนาดกี่กิโลวัตต์ (kWp)

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัย ควรใช้ขนาดกี่กิโลวัตต์ (kWp)

สารบัญ

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัยเป็นทางเลือกที่ดีในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านหรือที่พักอาศัยของคุณ โซล่าเซลล์ทำหน้าที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ทั้งตลอดวัน ซึ่งมีความยืดหยุ่นและเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัย คือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นที่โล่งของบ้านหรือที่พักอาศัย โดยใช้แผงโซล่าเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า จากนั้นส่งต่อไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

– โซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid) เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าใช้เองก่อน หากมีไฟฟ้าเหลือก็จะส่งกลับคืนให้กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า

– โซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid) เป็นระบบที่ทำงานแบบอิสระ ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าใช้เองทั้งหมด หากมีไฟฟ้าเหลือก็จะเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลากลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีแสงแดด

สำหรับบ้านและที่พักอาศัยในประเทศไทย โซล่าเซลล์แบบออนกริดเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ทันทีและไม่ต้องลงทุนซื้อแบตเตอรี่

ควรใช้ขนาดกี่กิโลวัตต์ดี ?

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัย
การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อใช้สำหรับบ้านพักอาศัยซึ่งมีตั้งแต่ขนาด 1 – 12 กิโลวัตต์ (kWp) หรือ 1,000-12,000 วัตต์ สามารถเลือกขนาดได้ในแบบที่เหมาะกับการใช้งาน นี่เป็นวิธีที่ช่วยลดภาระการใช้ไฟตอนกลางวันได้มากถึง 30-70% ขึ้นอยู่กับขนาดที่ติดตั้งตามความต้องการ
โซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัยมักนิติดตั้งด้วยระบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากมีการใช้ไฟเหลือ ยังสามารถเข้าร่วมโครงการขายไฟคืนให้กับบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าได้อีกด้วย

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัย

  • ช่วยลดค่าไฟฟ้า ในระยะยาวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมาก
  • เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์

ข้อเสียของการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัย

  • มีต้นทุนการติดตั้งที่สูง
  • ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์

การพิจารณาติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านและที่พักอาศัย ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ขนาดของบ้านและที่พักอาศัย
  • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
  • สภาพอากาศ
  • งบประมาณ

หากบ้านหรือที่พักอาศัยมีการใช้ไฟฟ้ามากและมีเงินทุนเพียงพอ การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการประหยัดค่าไฟฟ้าและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บทความล่าสุด