เช็คราคาโซล่าเซลล์ทั่วไทย การันตีลดค่าไฟแน่นอน

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) คืออะไร?

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) คืออะไร?

สารบัญ

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตรงโดยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic Effect) ซึ่งคุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อต่อหลอดไฟ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านหลอดนั้นได้

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์ต่อกันเป็นชุด ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที หรือจะเก็บไว้ในรูปแบบของแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในภายหลังก็ได้เช่นกัน
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงทำให้หลาย ๆ คนหันมาใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์กันมากขึ้น เพราะนอกจากช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียค่าไฟได้อีกต่างหาก

ประโยชน์ของโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

● เป็นแหล่งพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
● ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียค่าไฟ
● ช่วยลดภาวะโลกร้อน
● เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน
● เป็นการลงทุนระยะยาว

ประเภทของโซล่าเซลล์

● โซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Solar Cell) มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ 100% มีสีดำ
● โซล่าเซลล์แบบผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cell) มีประสิทธิภาพรองจากโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยว ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ 99% มีสีน้ำตาล
● โซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง (Thin-Film Solar Cell) มีประสิทธิภาพต่ำสุด ผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ซิลิคอน สารประกอบอินทรีย์ โลหะผสม

โซล่าเซลล์

ราคาของโซล่าเซลล์

ราคาของโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของโซล่าเซลล์ คุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น โดยราคาแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันมีตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท

อายุการใช้งานของโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 25-30 ปี โดยประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์จะลดลงประมาณ 20% ในช่วง 10-12 ปีแรก และหลังจากใช้งานไปจนถึงปีที่ 25 ประสิทธิภาพจะลดลงอีกประมาณ 10-20%

การติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ทิศทางของแสงอาทิตย์ องศาของหลังคา พื้นที่ติดตั้ง เป็นต้น โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ควรได้รับการติดตั้งจากช่างที่มีความชำนาญ

การใช้งานโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าชาร์จโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

บทความล่าสุด